תחילת לימודים: 8/18/2022
יום אחרון: 6/13/2023

ימי חופש מלאים:

בימי חופשה של בתי הספר, ״עברי״ מציע ימי קייטנה.

קיום ימי הקייטנה מותנה בביקוש ורישום מראש ובתשלום נוסף (60$ ליום)


ימי חגי ישראל
בימי חג יהודיים שבהם בית הספר פעיל, תתקיים תוכנית אחר הצהריים, בימים אלו לא יתקיים איסוף מבתי הספר.

9/25 - ראש השנה יום א׳

9/26 - ראש השנה יום ב׳

10/05 - יום כיפור

10/09 חג סוכות יום א׳

10/10 חג סוכות יום ב׳

10/11 חג סוכות יום ג׳

הושענא רבה יום א׳ 10/16

10/17 'שמיני עצרת יום ב

10/18 שמחת תורה יום ג׳

10/19 שמחת תורה יום ד׳

ערב פסח יום ד 4/05

4/05 פסח יום א׳ (יום ה')

4/06 פסח יום ב׳ (יום ו')

4/13 שביעי של פסח יום ה׳

4/14 שביעי של פסח יום ו׳

5/25 ערב שבועות יום א׳

5/26 חג שבועות יום ב׳

Link

ivri@chabadisraelioc.org
(949) 545-3771⁩